Cíl 3

Název projektu: Children Visegrad Chess League / Dětská Vyšegrádská Šachová Liga

Číslo projektu: 21640523

Financování: Mezinárodní Vyšegrádský fond

Realizace projektu: 15/02/2017–30/11/2017

   Cel projektu Celem projektu jest popularyzacja gry w szachy, jako narzędzia wspierającego rozwój dzieci i młodzieży w wielu aspektach. Rozwiązaniem, jakie chcemy zaproponować jest stworzenie Dziecięcej Wyszehradzkiej Ligi Szachowej, służącej promowaniu tej dyscypliny wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup odbiorców na obszarze Krajów Wyszehradzkich i Serbii. Chcemy wskazać na korzyści, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój i wychowanie młodego człowieka tj.: umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni. Ponadto zadaniem projektu jest ukazanie tej dyscypliny, jako jednego z elementów edukacji i alternatywnej drogi spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, dla których współcześnie jedną z podstawowych aktywności stanowi komputer i Internet. Szachy stały się wspólnym elementem łączącym organizacje z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Serbii. W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy turnieje w Czechach, Polsce i Słowacji z udziałem uczestników z krajów V4 oraz Serbii. Ponadto opracowany zostanie film promujący projekt.


Akce pořádané SK Slavia OrlováAkce pořádané UKS Pionier Jastrzebie Zdroj
On-line Orlová
Šachový festival v Ustrońiu
Turnaj Čadca
Sportovní a kulturní setkání v Zebrzydowicích